OBS!
Under året kommer inga nya utskick med post att göras.
Information och eventuella ändringar annonseras i stället på hemsidan.

Styrelsemöten: 13/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 2/6, 4/8, 1/9, 5/10, 2/11, 7/12

Aktiviteter Plats start/mål Datum Kontaktperson
Årsmöte SMK Hälsinge 2020-02-20 L.Å Larsson
Snösvängen Klubbstugan / Hemligt 2020-03-07 Marie Hedin
INSTÄLLD!
Bussresa marknad
Kotorget / Viksta 2020-04-25 Arne Ström
INSTÄLLD!
2-Hjulsdagen
Möljen 2020-05-23 S.Å Hildingsson
Måndagsträffar Kajkanten / Se prog. 2020-06-06 Håkan Röstlund
Motorhist. dagen Hudiksvall / Fikaställe 2020-06-06 Håkan Röstlund
Dellenrallyt Håsta 2020-08-22  
Nattmuffen Klubbstuga / Hemligt 2020-10-05 Nisse Larsson
Julbord Måsen i Stocka 2020-12-05 L.Å Larsson
Luciakaffe Klubbstugan 2020-12-13 Karl Larsson

Snösvängen 7 mars
Samling vid klubbstugan kl 11.30. Avgift: Endast 100: – kr. Kaffe och bulle vid starten. Mat efter målgång.
Anmälan och betalning på hemsidan senast kl 21 den 24 feb. Kontaktperson: Marie Hedin, tfn 0650-563054.

Bussresa till marknaden i Viksta den 27 april
För 33:e gången gör DMV en gemensam dagsresa till veteranmarknad.
Avresa kl 06.00 från Kotorget. OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn.
Anmälan görs till Arne eller Hedman senast 22 april. Betalningen på bussen.
Avgift: Endast 150 kr genom bidrag från klubben!
Kontaktpersoner: Arne Ström, 0650-182 39 & Kjell Hedman, 070-255 54 65

2-hjulsdagen den 23 maj
Samling vid Möljen från kl 9.00. Första start kl 10.00.
Avgift: Förare med fordon 200 kr, passagerare 100 kr inkl fika och mat.
Anmälan och betalning på hemsidan senast kl 21 den 18 maj.
Kontaktperson: Sven-Åke Hildingsson, tfn 070 – 323 52 81.