DMV:s medlemmar erhåller förmåner i form av rabatter vid inköp hos flera företag med anknytning till fordonshobbyn.Vi har inga formella avtal, men om du visar upp ditt gula medlemskort hos Autoexperten, Meca, Mekonomen, m .fl så får du oftast ett bättre pris.

Hos några butiker får vi även en liten andel av försäljningssumman utbetald som s k ”kick-back” direkt till klubben, vilket kommer alla medlemmar till del i samband med våra arrangemang. Andra motorklubbar har liknande villkor.

Vi slipper kanske också att höja medlemsavgiften ännu något eller några år!