Föreningen bildades i Delsbo 1971 av personer som tidigt insåg vikten av att
tillvarata och bevara gamla och ovanliga fordon. Dellenbygdens Motorveteraner
är ansluten till MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET, en paraplyorganisation
för 171 klubbar och närmare 94 000 medlemmar. Föreningens målsättning är att
tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som motorismen haft och har fortfarande i samhället.

Föreningen skall verka för att samarbeta med myndigheter, institutioner,
andra föreningar, företag mm, med anknytning till hobbyn.

Dellenbygdens Motorveteraner har också ett ansvar för att medlemmarnas
fordon bevaras och restaureras på ett vederhäftigt sätt.
Föreningen har egna besiktningsmän för den speciella och förmånliga MHRF-försäkringen.

För att underlätta kontakter mellan medlemmar och andra intresserade, arrangeras varje år bussresor till samlarfordonsmarknader och museer, vinterträffar med film, föredrag eller industribesök, vinterrallyt ”Snösvängen”, 2-hjulsdagen, samt sommarutflykter till intressanta platser i kommunen. Gränsträffar i norr med Sundsvalls Motorveteraner och i söder med Hälsinglands Fordonshistoriker brukar förekomma.

Utomhusmarknad på sommaren för bil, mc, moped, samt kuriosa. Inomhusmarknad med loppis senare på året. Klubben medverkar vid olika lokala aktiviteter, bl a Handelns Dagar.

I början av Oktober går ”Nattmuffen” en kvällsorientering, och året avslutas med julfest samt adventskaffe i klubbstugan.

Dellenbygdens Motorveteraner har för närvarande c:a 430 medlemmar, i huvudsak i norra Hälsingland, men även inom ett stort geografiskt område.